ALGEMENE VOORWAARDEN

Details

 1. De klant bevestigt dat alle gegevens in de gemaakte offerte/ mail correct zijn. Alle wijzigingen aan deze offerte / mail zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Betalingen & prijzen

 1. Zodra de offerte bevestigd is, dient er een aanbetaling van € 250 te worden voldaan om de bestelling definitief te maken en de leveringsdatum vast te leggen. Dit bedrag wordt op het totaalbedrag in mindering gebracht. De aanbetaling kan niet worden gerestitueerd in geval van annulering van de bestelling. Het resterende bedrag dient uiterlijk drie (3) weken voor levering te worden voldaan.
 2. Wijzigingen aan het ontwerp nadat het contract is gesloten kunnen leiden tot extra kosten.
 3. Alle wijzigingen aan de bestelling (zoals bijvoorbeeld - maar niet gelimiteerd tot - ontwerp of leveringsdatum) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en dienen schriftelijk en niet later dan drie (3) weken voor levering ingediend te worden. Dit kan ook tot extra kosten leiden.

Levering

 1. Cheffi’s Pastries garandeert een product van hoge kwaliteit maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld - maar niet gelimiteerd tot - extreem weer, overheidsmaatregelen, transportproblemen, ongelukken, arbeidsonenigheden of stakingen, en andere oorzaken buiten onze invloed. Een vertraging van levering zal géén grond zijn voor een korting of terugbetaling.
 2. Zodra overdracht heeft plaatsgevonden gaat eigenschap van het product over van Cheffi’s Pastries naar de klant, aangezien Cheffi’s Pastries na overdracht niet op de locatie zal blijven.
 3. Cheffi’s Pastries zal de klant adviseren over de beste zorg voor het product met het weer van dat moment. Indien de klant ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen, kan Cheffi’s Pastries niet voor de staat van het product verantwoordelijk worden gehouden.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van alle niet eetbare decoraties (inclusief - maar niet gelimiteerd tot - suikerbloemen*) van het product/de producten, voordat deze wordt(en) gesneden en gegeten. 
 5. Cheffi’s Pastries zal de klant en locatie mondeling en schriftelijk adviseren over de beste manier om het product op te snijden. Indien de klant ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen, kan Cheffi’s Pastries niet verantwoordelijk worden gehouden voor verkeerd gebruik of een vermeend tekort aan het product.
 6. Cheffi’s Pastries is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, locatiepersoneel of personen anders dan het personeel van Cheffi’s Pastries. De klant is verantwoordelijk voor een veilige plaats om de producten te plaatsen.
 7. Cheffi’s Pastries is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van serviesgoed en bestek voor het aansnijden of verstrekken van het product.
 8. Smaken verschillen. Als er vooraf aan levering van het product geen proeverij heeft plaatsgevonden, is er géen grond voor korting of terugbetaling als de producten niet in de smaak vielen.

* Suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie aangezien ijzerdraad wordt gebruikt voor kracht en flexibiliteit en om een meer natuurlijk resultaat te leveren.

Verantwoordelijkheid

 1. Producten van Cheffi’s Pastries kunnen melk, granen, noten, cacao, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel in het geval van bekende/doorgegeven allergieën alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om de gasten te informeren van mogelijke sporen van allergenen. Cheffi’s Pastries is niet verantwoordelijk voor eventuele, mogelijke allergische reacties.

Gehuurd materiaal

 1. Indien de klant bij Cheffi's Pastries materiaal huurt, zal Cheffi's Pastries per gehuurd item een borg en huursom rekenen.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het schoon en gaaf retourneren van het eventueel gehuurd materiaal naar Cheffi’s Pastries binnen één (1) week na levering, tenzij anders vermeld of afgesproken. Indien het gehuurde materiaal te laat, beschadigd en/of ongereinigd geretourneerd wordt, zal de borg van dat item worden ingehouden. 

Overig

 1. Cheffi’s Pastries behoudt het recht om foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 2. Cheffi’s Pastries behoudt het recht om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel de kwaliteitsstandaard te waarborgen.
 3. Taartstukken worden standaard gerekend als 2,5 cm x 5,0 cm x 7,5 cm (b/l/h). Voor desserttafels worden halve stukjes gerekend om het formaat proportioneel te houden ten opzichte van de overige gebakjes.
 4. In geval van ziekte aan de kant van Cheffi’s Pastries, zal Cheffi’s Pastries verschillende patissiers aanraden die in de zelfde stijl en smaak werken. Extra kosten zijn voor het bruidspaar. Cheffi’s Pastries zal ervoor zorgen dat de overgemaakte kosten teruggestort worden, inclusief aanbetaling.
 5. Verplaatsing van de bruiloftsdatum betekent dat er opnieuw een aanbetaling van € 250 voldaan moet worden.